Шановні учасники АТО!

Продовжуючи намагання достукатись до влади і вирішити проблему, яку на превеликий жаль не намагається вирішити місцева влада, а саме – забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, які потребують поліпшення житлових умов в м. Обухові Київської області хочемо поділитись з Вами досвідом Броварської міської ради Київської області, яка робить все можливе щоб підтримати учасників антитерористичної операції, які потребують окремої уваги та соціального захисту.

З цією метою, Броварською міською радою Київської області спільно з громадськими організаціями спрямували свої зусилля на створення умов, необхідних для належного соціального забезпечення учасників антитерористичних операцій, на Сході України та членів їх сімей, в тому числі – забезпечення житлом тих, хто потребує поліпшення житлових умов.

Програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, та членів їх сімей – мешканців міста Бровари (надалі – учасників АТО та члени їх сімей), які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та внесені до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов (надалі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою забезпечення житлом вищезазначених категорій осіб, створена відповідно до вимог Житлового кодексу України, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших чинних нормативно-правових актів. Дія даної Програми розповсюджується на учасників антитерористичної операції, які мають посвідчення учасника бойових дій.

 

 

Ось вам приклад як міська влада, якщо вона має звісно таке бажання, вирішує нагальні проблеми учасників АТО, сімей загиблих наших побратимів та інвалідів війни, зокрема щодо забезпечення їх житлом!

Додаток

до рішення Броварської міської ради

від 21 травня 2015 року

№ 1487-54-06

 

ПРОГРАМА

Забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців міста Бровари на 2015 – 2018 роки

1. Загальні положення

У зв’язку із дестабілізацією ситуації в державі та подіями на Сході України виникла нова категорія військовослужбовців – учасники антитерористичної операції, які потребують окремої уваги та соціального захисту.

З цією метою, органи місцевого самоврядування спільно з громадськими організаціями спрямовують свої зусилля на створення умов, необхідних для належного соціального забезпечення учасників антитерористичних операцій, на Сході України та членів їх сімей, в тому числі – забезпечення житлом тих, хто потребує поліпшення житлових умов.

Програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, та членів їх сімей – мешканців міста Бровари (надалі – учасників АТО та члени їх сімей), які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та внесені до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов (надалі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою забезпечення житлом вищезазначених категорій осіб, створена відповідно до вимог Житлового кодексу України, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших чинних нормативно-правових актів. Дія даної Програми розповсюджується на учасників антитерористичної операції, які мають посвідчення учасника бойових дій.

Програма діє протягом 2015 – 2018 років.

2. Мета та основні завдання

Метою Програми є створення умов, за яких учасники АТО та члени їх сім’ї відповідно до своїх потреб та вимог чинного законодавства будуть забезпечені житловими приміщеннями в першочерговому порядку.

Основними завданнями Програми є:

– підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей;

– вжиття заходів щодо будівництва житла для учасників АТО та членів їх сімей за рахунок коштів інвесторів та залучення у встановленому порядку ресурсів комунальної власності територіальної громади міста Бровари;

– визначення на конкурсних засадах замовників будівництва для забезпечення найбільшої кількості учасників АТО та членів їх сімей житлом;

– розширення співпраці з громадськими організаціями щодо вирішення соціальних та матеріальних проблем учасників АТО та членів їх сімей;

– використання переданих територіальній громаді міста житлових приміщень від фізичних та юридичних осіб для забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей.

3. Нормативно – правове забезпечення

На сьогодні одним із основних нормативних актів, який регламентує права учасників АТО, є Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Відповідно до останніх змін, внесених до Закону військові, які беруть участь в АТО та мають відповідне посвідчення, прирівнюються до учасників бойових дій.

Відповідно до пункту 14 статті 12 даного Закону вказана категорія черговиків користується правом першочергового забезпечення жилою площею, якщо вони потребують поліпшення житлових умов.

Реалізація Програми можлива завдяки:

– формуванню, із залученням представників громадських організацій,

реєстру учасників АТО та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов;

– визначенню загальної кількості необхідних квартир та їх площі;

– залучення замовників будівництва для визначення найкращих

пропозицій щодо будівництва житла для учасників АТО та членів їх сімей;

– звільнення замовників такого будівництва від сплати пайової участі для створення і розвитку інфраструктури міста Бровари;

– передачі замовниками будівництва квартир до комунальної власності

територіальної громади міста Бровари з наступною передачею цих квартир у власність учасників АТО або членів їх сімей.

Така форма співпраці органів місцевого самоврядування з забудовниками та громадськими організаціями має стати основою у розв’язанні проблеми забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей.

4. Заходи

Реалізація Програми здійснюватиметься у чотири етапи.

Етап 1. Формування реєстру учасників АТО та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов.

Переважне право на отримання житла надається:

1. Сім’ям учасників АТО, загиблих під час бойових дій.

2. Учасникам АТО, які під час бойових дій отримали документально підтверджені поранення, контузії, каліцтва, захворювання.

3. Учасникам АТО, які нагороджені державними медалями або орденами.

4. Учасникам АТО, які знаходились у зоні проведення АТО, тривалий час (понад 90 календарних днів), та які особисто або їх близькі родичі (дружина, чоловік, мати, батько, брат або сестра) з якими вони проживають разом, перебувають на загальному обліку потребуючих поліпшення житлових умов в Броварській міській раді.

З метою реалізації права на поліпшення житлових умов учасники АТО, а також члени їх сімей, які перебувають на загальному обліку потребуючих поліпшення житлових умов, подають до Відділу з житлових питань виконавчого органу Броварської міської ради заяву про включення до переліку учасників АТО та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов. До заяви додається копія посвідчення учасника бойових дій, а також копії документів, що дають переважне право на отримання житла (за наявності). Заява підписується власноруч учасником АТО або членом його сім’ї (у разі загибелі учасника АТО).

Розгляд заяв забезпечується спеціально створеною рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради комісією з поліпшення житлових умов учасників АТО та членів їх сімей (далі – Комісія), до складу якої входять посадові особи міської ради та її виконавчого комітету, депутати міської ради та представники громадських організацій у сфері захисту прав ветеранів та учасників АТО (за згодою). Організацію роботи комісії забезпечує Відділ з житлових питань виконавчого органу Броварської міської ради.

Комісія відповідно до покладених на неї функцій:

– формує перелік учасників АТО та членів сім’ї загиблих учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов;

– визначає загальну кількість квартир та їх площу;

– визначає необхідну площу квартир для кожного учасника АТО та членів його сім’ї;

– визначає черговість (формує чергу) отримання житла учасниками АТО та членами його сім’ї.

Етап 2. Визначення та відведення земельних ділянок для будівництва житла для учасників АТО та членів їх сімей

Для реалізації даної програми Броварська міська рада за поданням земельного відділу та за погодженням постійної комісії з питань земельних відносин приймає відповідне рішення про передачу земельних ділянок у постійне користування відділу капітального будівництва для подальшої підготовки під будівництво житла учасникам АТО та членам їх сімей. Відділ капітального будівництва Броварської міської ради забезпечує розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, виконує інші дії для подальшої забудови земельних ділянок під житлове будівництво для учасників АТО та членів їх сімей

Земельний відділ виконавчого комітету Броварської міської ради у встановленому поряду забезпечує затвердження міською радою проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у постійне користування.

Етап 3. Визначення замовника будівництва житла для учасників АТО та членів їх сімей.

На третьому етапі визначається замовник будівництва житла для учасників АТО та членів їх сім’ї.

Після відведення земельної ділянки Відділ капітального будівництва Броварської міської ради забезпечує розробку інвестиційної пропозиції щодо залучення інвестицій у будівництво житлових будинків для забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сім’ї відповідно до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 09.10.2012 р. № 481.

Конкурсна комісія з проведення конкурсів по залученню інвестицій затверджує проект умов проведення конкурсу по залученню інвестора, здійснює підготовку необхідних матеріалів і організаційних заходів щодо підготовки інвестиційного конкурсу, затверджує умови проведення конкурсу та визначає його організатора.

Серед умов конкурсу визначається:

* площа забудови;

* орієнтовний строк будівництва та введення в експлуатацію житлового будинку;

* кількість квартир та їх площа, що передаються забудовником після реалізації інвестиційного проекту до комунальної власності територіальної громади міста Бровари, з метою забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей, але не менше 10 % від загальної збудованої площі, за винятком місць загального користування.

До участі в конкурсі залучаються всі інвестори, які мають досвід житлового будівництва та погоджуються з умовами конкурсу.

Переможцем визнається учасник конкурсу, пропозиції якого містять кращі умови за критеріями, серед яких переважними є:

– кількість квартир та їх площа, що передаються забудовником після реалізації інвестиційного проекту до комунальної власності територіальної громади міста Бровари з метою забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей;

– орієнтовний строк будівництва та введення в експлуатацію багатоквартирного будинку.

Між переможцем конкурсу та відділом капітального будівництва укладається інвестиційний договір, згідно із яким відділ капітального будівництва делегує свої права замовника та надає право переможцю конкурсу реалізувати інвестиційний проект, а переможець зобов’язується реалізувати акцептовану інвестиційну пропозицію, збудувати будинок та передати визначену конкурсними пропозиціями та умовами інвестиційного договору кількість квартир до комунальної власності територіальної громади

міста Бровари, за визначеною площею та у визначений строк, з метою забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей.

На цьому етапі замовник будівництва забезпечує будівництво житлового будинку (включаючи одержання містобудівних умов і обмежень, розроблення проектної документації, одержання дозволу на виконання будівельних робіт, а також здійснення будівельних робіт) та введення його в експлуатацію у визначений інвестиційним договором строк.

Замовник будівництва житлового будинку для забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей до пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бровари не залучаються.

Після введення житлових будинків в експлуатацію замовник будівництва відповідно до умов інвестиційного договору передає до комунальної власності територіальної громади міста Бровари квартири за визначеною площею з метою забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей.

Етап 4. Передача новозбудованих квартир у власність учасників АТО та членів їх сімей.

На цьому етапі квартири передаються у власність учасників АТО та членів їх сімей (сімей загиблих учасників АТО), які потребують поліпшення житлових умов згідно реєстру, затвердженого Комісією.

Додаткового Комісія спільно з управліннями архітектури та економіки розглядає можливість звернення до забудовників м. Бровари про виділення та передачу житлових приміщень в новозбудованих будинках для подальшого забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей.

5. Очікувані результати

Програмою передбачено досягнення таких результатів:

– посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей шляхом поліпшення їх житлових умов;

– покращення ефективності трьохсторонньої співпраці органів місцевого

самоврядування, інвесторів та громадських організацій шляхом спільного вирішення питання забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом.

6. Джерела формування житлового фонду для

забезпечення учасників АТО та їх сімей

Програмою, з урахуванням поточного соціально-економічного становища, передбачено залучення інвестиційних коштів та/або коштів державного, місцевого бюджетів для реалізації всіх етапів, визначених в розділі 4 цієї Програми.

7. Основні заходи для виконання Програми

1. Формування спеціального реєстру учасників АТО та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов.

Комісія

Відділ з житлових питань

Постійно

2. Постійний моніторинг щодо визначення земельних ділянок в межах міста для будівництва багатоквартирних будинків, за рахунок житлової площі в яких відбуватиметься забезпечення житлом учасників АТО та їх сімей.

Земельний відділ

Управління містобудування та архітектури

Постійно

2. Здійснення заходів щодо співпраці з будівельними організаціями – забудовниками в місті з метою передачі відповідних відсотків житла в новозбудованих будинках для надання їх учасникам АТО та їх сім’ям

Управління містобудування

та архітектури

Управління економіки

Постійно

3. Підготовка виділених земельних ділянок для подальшого будівництва для забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей.

Відділ капітального будівництва

Після відповідного рішення Броварської міської ради

4. Проведення інвестиційних конкурсів з визначення замовників будівництва, укладення інвестиційних договорів та контроль за ходом будівництва житла для учасників АТО та членів їх сімей

Відділ капітального будівництва

Після відповідного рішення Броварської міської ради

5. Передача новозбудованих квартир у власність учасників АТО та членів їх сімей.

Комісія

Відділ з житлових питань

Відділ капітального будівництва

Після завершення будівництва

Міський голова І.В. Сапожко

Скачати Програму

Посилання:

Чому Обухівська міська рада ігнорує питання забезпечення житлом учасників АТО?! – ЧАСТИНА І

Про затвердження програми надання житла учасникам АТО м. Бровари на 2015-2018 роки

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.